వంటా వార్పు: గోధుమ దోసె

కావలసిన పదార్థాలు : గోధుమపిండి, కొద్దిగా బియ్యప్పిండి, ఉప్పు, జీలకర్ర, కారంపొడి తయారుచేయు విధానం గోధుమపిండిలో కొద్దిగా బియ్యప్పిండి వేసి నీళ్లు పోసి బాగా కలుపుకోవాలి. దానిలో

Read more