ఇంటికి వచ్చి సేవలు అందించే ఎస్‌బిఐ

న్యూఢిల్లీ : స్టేట్‌ బ్యాంకు ఆఫ్‌ ఇండియా డోర్‌స్టెప్‌ బ్యాంకింగ్‌ ప్రారంభించింది. 70ఏళ్ల పైబడ్డ వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, ఇంటికే పరిమితమైన రోగులు, అంధులకు ఎస్‌బిఐలో అకౌంట్‌ ఉంటే

Read more