దాపరికం వద్దు

వారిద్దరికీ కొత్తగా పెళ్లైయింది. మూడునెలలు మాత్రమే గడిచింది. ఆమె తన పుట్టింటికి వెళ్లే విషయంలో భార్యాభర్తల మధ్య చిన్న గొడవ జరిగింది. అంతే ఆమె బెడ్‌రూమ్‌కు వెళ్లి

Read more