కర్నూలు జిల్లాలో ఘనంగా గాడిదలకు పెళ్లి..ఎందుకో తెలుసా..?

టెక్నాలజీ రోజు రోజుకు ఎంతగానో అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పటికీ..ప్రజలు మాత్రం ఇంకా మూఢనమ్మకాలను నమ్ముతుంటారు. ముఖ్యంగా వానల కోసం చాలా ప్రాంతాల్లో ప్రజలు రకరకాల ఆచారాలను పాటిస్తుంటారు. కప్పదాట్లు,

Read more