దానశీలతకు నిలువెత్తు సాక్ష్యం-ముహమ్మద్‌(స)

దానశీలతకు నిలువెత్తు సాక్ష్యం-ముహమ్మద్‌(స) ప్రియప్రవక్త ముహమ్మద్‌సల్లల్లాహు అలైహివసల్లం బాల్యంలోనే గొర్రెల కాపరిగా గొర్రెల్ని మేపేవారు. అలా ఒక పశువ్ఞల కాపరిగా మాత్రమే కాకుండా పన్నెండేళ్లు నిండకమునుపే స్వదేశం

Read more

అనాధలను ఆదుకోవాలి

అనాధలను ఆదుకోవాలి నిజమైన ముస్లిం అనాధల ఎడల ఎంతో ఆదరణ చూపుతారు. మానవులందరి ఎడల సహనంతో వ్యవహరిస్తారు. భార్యల హక్కుల్ని గుర్తిస్తాడు. తల్లిదండ్రుల ఎడల ఎంతో గౌరవాదరణలను

Read more