దుర్గమ్మకు రూ.10 లక్షల విలువైన హారం కానుక

విజయవాడ: దేవినవరాత్రుల ఉత్సవాల్లో భాగంగా బెజవాడ పై వేంచిఉన్న కనకదుర్గ అమ్మవారికి ఈరోజు ఉదయం రూ. 10 లక్షల విలువైన 253 గ్రా బంగారు నీలాభరణ హరాన్ని

Read more