వెంకన్నకు ప్రవాసాంథ్రులు భారీ విరాళం

వెంకన్నకు ప్రవాసాంథ్రులు భారీ విరాళం రూ.13.5 కోట్లు అందజేసిన అమెరికా భక్తులు తిరుమలµ: కొలిచిన వారికి కొంగుబంగారంగా నిలిచిన తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి వారికి భక్తులు సమర్పించే కానుకలు,

Read more