మహిళలకు ఆయుధం గృహహింస చట్టం

మహిళలకు ఆయుధం గృహహింస చట్టం బాధితురాలిని హింసించే వ్యక్తి బంధువులు, స్నేహితులు, ఇరుగుపొరుగువారు ఎవరైనా ప్రతివాది అవుతారు. మహిళలను శారీరకంగా, మానసికంగా హింసించడం, బాధించడం, కించపరచడం, ఆర్థిక

Read more