ప్రాణాంతకంగా మారుతున్న కుక్కకాటు

ప్రాణాంతకంగా మారుతున్న కుక్కకాటు పట్టపగలు జనారణ్యంలో కుక్కల గుంపు దాడి లో బాలుడు మృత్యువాతపడ్డాడు. ఇదెక్కడో నిర్జన ప్రదేశంలోనో, అడవ్ఞల్లోనో కాదు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాజధాని అమరావతికి కూతపెట్టుదూరంలో

Read more