పెరుగుతున్న పిచ్చికుక్కల బెడద!

పట్టపగలు జనారణ్యంలో కుక్కల గుంపు దాడిలో యాభై మందికిపైగా గాయ పడి ఆస్పత్రిపాలు కావడం చర్చనీయాం శంగా మారింది. ఇదెక్కడో మారుమూల ప్రాంతంలో నిర్జన ప్రదేశంలోనో, అడవ్ఞల్లోనో

Read more