తాత జీవితంపై మనుమరాలు డాక్యుమెంటరీ

ఆహ్లాదకరమైన హాస్యానికి రోల్ మోడల్ గా నిలిచిన చార్లీ చాప్లీన్ ప్రపంచ సినీచరిత్రలో ఒక సంచనం అని చెప్పాలి. అతడి జీవితంపై ఇప్పటికే ఎన్నో డాక్యుమెంటరీలు వచ్చాయి.

Read more