ఆపరేషన్‌ థియేటర్లో వైద్యుల ఘర్షణ: శిశవు మృతి

 ఆపరేషన్‌ థియేటర్లో వైద్యుల ఘర్షణ: శిశవు మృతి జోధ్‌పూర్‌:  ఒక ఆసుపత్రిలో దారుణం జరిగింది. ఆపరేషన్‌ థియేటర్‌లో గర్భిణీకి ఆపరేష్‌ చేస్తున్న ఇద్దరు వైద్యులు తీవ్రంగా ఘర్షణ

Read more