అమెరికా వర్సిటీకి భారత సంతతి దంపతుల భారీ విరాళం

అమెరికా వర్సిటీకి భారత సంతతి దంపతుల భారీ విరాళం అమెరికాలో ఓ భారత సంతతి వైద్యుల జంట ఫ్లోరిడాలోని ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయానికి దాదాపు రూ.1,300 కోట్లు ఇచ్చేందుకు

Read more