పదేపదే టీ,కాఫీలు వద్దు

సాత్వికాహారం, మితాహారం చాలా మంచిది. వయస్సును బట్టి భోజనం కూరతోను, చారుతోను చివరగా మజ్జిగ శ్రేష్టం. రుచిగా ఉన్నదని అతిగా భోజనం చేయవద్దు. ఘనపదార్థం, వాటర్‌తో భోజనం

Read more