మారియా రెసా, దిమిత్రి మురతోవ్ లకు నోబెల్ శాంతి పుర‌స్కారం

ఇరువురూ పాత్రికేయ రంగానికి చెందినవారు స్టాక్‌హోమ్‌: 2021 సంవత్సరానికి గాను ప్రతిష్ఠాత్మక నోబెల్ శాంతి బహుమతి మారియా రెసా, దిమిత్రి మురతోవ్ లను వరించింది. భావ ప్రకటన

Read more