పండుగ వేళ పసందైన పిండివంటలు

అటుకుల లడ్డూ కావలసినవి: అటుకులు: కప్పు, పచ్చికొబ్బరి తురుము: పావ్ఞకప్పు, పుట్నాలపప్పు: పావ్ఞకప్పు, పంచదార: కప్పు, జీడిపప్పు, కిస్‌మిస్‌: కొద్దికొద్దిగా , నెయ్యి:సరిపడా తయారుచేసే విధానం: అటుకులు

Read more

తీపితీపి రుచుల దీపావళి

రుచి (ప్రతి బుధవారం) తీపితీపి రుచుల దీపావళి ఏ శుభకార్యానికైనా తీపి తినడం మన ఆనవాయితీ. అందులోనూ లడ్డూలది ప్రత్యేక స్థానం. ఎన్నోరకాల లడ్డూలున్నా, కొందరు కొన్ని

Read more