హైదరాబాద్‌లో భారీగా పెరిగిన వాయు కాలుష్యం

గత ఏడాదితో పోల్చితే ఈ ఏడాది పెరిగిన కాలుష్యం హైదరాబాద్‌: హైదరాబాద్ నగరంలో వాయు కాలుష్యం దీపావళి సందర్భంగా తారస్థాయికి చేరింది. రాష్ట్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి(పీసీబీ)

Read more

కోటి దీపాల వెలుగు

కోటి దీపాల వెలుగు లక్ష్మి, ఐశ్వర్య ప్రధాత, విష్ణువ్ఞ ఆనందానికి, సంతృప్తికి, కుబేరుడు సంపదకు, ఇంద్రుడు సంపద వలన కలిగే తృప్తికి, గజేంద్రుడు ఐశ్వర్యానికి, సరస్వతి జ్ఞానానికి

Read more

దీపలక్ష్మీ నమోస్తుతే

నేడు దీపావళి దీపలక్ష్మీ నమోస్తుతే తతః ప్రదోష సమయే దీపాన్‌ దద్యాన్మనోరమాన్‌! దేవాలయే మరే వాపి ప్రాకారోద్యాన వీధిషు!! గోవాజి హస్తిశాలాయాం ఏవం ఘస్రత్ర మెపిచ! తులా

Read more