బోయింగ్‌ కెప్టెన్‌గా దివ్య

బోయింగ్‌ కెప్టెన్‌గా దివ్య తల్లిలోని ఉన్నతాశయం బిడ్డకు నూరిపోసింది. తల్లిదండ్రులు ఎన్నో కలలు కంటారు. పెద్ద చదువ్ఞలు చదివి, ఉన్నత పదవ్ఞలను అధిరోహించాలని ప్రతి అమ్మానాన్నలు కోరుకుంటారు.

Read more