రెజ్లింగ్‌లో దివ్యా కాంస్యం కైవసం

జకార్తా: 18వ ఆసియా గేమ్స్‌లో నేడు జరిగిన రెజ్లింగ్‌ విభాగంలో భారత్‌కు చెందిన దివ్యా కక్రన్‌కు కాంస్య లభించింది. మూడో స్థానం కోసం జరిగిన తైపీ చైనీస్‌కు

Read more