‘దిశ’ పోలీస్ స్టేషన్ ని ప్రారంభించిన సీఎం

24 గంటలూ అందుబాటులో దిశ కంట్రోల్ రూమ్ రాజమహేంద్రవరం: ఏపీ సీఎం జగన్ ఈరోజు రాజమహేంద్రవరంలో ‘దిశ’ మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ ని ప్రారంభించారు. కాగా 24

Read more