ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు బప్పీ లహరి మృతి

ఇండియాలో డిస్కో సంగీతాన్ని పరిచయం చేసిన ప్రఖ్యాత స్వరకర్త  ఇండియాలో డిస్కో సంగీతాన్ని ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చిన ప్రముఖ గాయకుడు, సంగీత దర్శకుడు బప్పీ లహరి (69) బుధవారం

Read more