సోషల్‌ మీడియాలో హల్‌చల్‌

సోషల్‌ మీడియాలో హల్‌చల్‌ పూరీజగన్నాధ్‌ ‘లోఫర్‌ సినిమా ఆయన తీసిన కొన్ని ఫ్లాప్‌సినిమాలతోగ్రేట్‌ప్లాప్‌ అని చెప్పుకోవచ్చు.. కానీఈ సినిమాతోపరిచయమైన హీరోయిన్‌ మాత్రం మామూలు రచ్చ చేయదులే.. ఆమెకుగ్లామర్‌కు

Read more