తెలుగు చలన చిత్ర దర్శకుల సంక్షేమం కోసం ట్రస్ట్‌

ఎస్‌.ఎస్‌ రాజమౌళి రూ.50 లక్షలు భూరి విరాళం హైదరాబాద్‌: దర్శకేంద్రుడు రాఘవేంద్రరావు తెలుగు చలన చిత్ర దర్శకుల సంక్షేమం కోసం ఒక ట్రస్ట్‌ని ఏర్పాటు చేశారు. దీని

Read more