గూగుల్‌తో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒప్పందం

హైదరాబాద్‌: డిజిటల్‌ తెలంగాణ లక్ష్యంగా ముందుకుసాగుతున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సహకరించేందుకు గూగుల్‌ సంస్థ ముందుకొచ్చింది. ఆన్‌లైన్‌లో స్థానిక భాషలోనే విషయాలను పొందడానికి, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా డిజిటల్‌ పరివర్తనకు మద్దతు

Read more