బెజవాడలో డిజిటల్‌ ఇండియా సదస్సు

బెజవాడలో డిజిటల్‌ ఇండియా సదస్సు విజయవాడ: డిజిటల్‌ ఇండియా సదస్సు విజయవాడలో ప్రారంభమైంది. డిజిపి సాంబశివరావు, ఐటి కార్యదర్శి పిఎస్‌ ప్రద్యుమ్న, వైద్యఆరోగ్యశాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి పూనం మాలకొండయ్య

Read more