అధికారులను బదిలీ చేసే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉంది

అధికారులను బదిలీ చేసే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉంది బెంగళూరు: అధికారులను బదిలీచేసే అధికారి ప్రభుత్వానికి ఉందని ఐపిఎస్‌ అధికారి డి.రూప అన్నారు. తన బదిలీ పై ఆమె

Read more

శశికళపై ఆరోపణల ఫలితం: ఐపిఎస్‌ అధికారి బదిలీ

శశికళపై ఆరోపణల ఫలితం: ఐపిఎస్‌ అధికారి బదిలీ బెంగళూరు: బెంగళూరులోని పరప్పణ అగ్రహార జైలు డిఐజి డి.రూపను కర్ణాటక ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది.. జైలు డిజైజి పదవి

Read more