అపురూప వజ్రాలు

అపురూప వజ్రాలు నేడు ప్రకృతి నుండి దొరికే అరుదైన వజ్రాలు ఆభరణాల ప్రేమికులను బాగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. చూడగానే మనలో ఎన్నో భావోద్వేగాలను కల్పించే ‘పింక్‌ డైమండ్స్‌ ఎక్కడో

Read more