నెంబర్ మారుతోంది..దేశవ్యాప్తంగా డయల్ 112

అత్యవసర ఫిర్యాదులకు ఇక డయల్ 112.. దేశవ్యాప్తంగా ఒకటే నంబర్ఒకే నంబరు తీసుకురావాలని రెండేళ్ల క్రితమే నిర్ణయం న్యూఢిల్లీ: బాధితుల నుంచి ఫిర్యాదుల స్వీకరణకు ఇకపై దేశవ్యాప్తంగా

Read more