ప్రాణాలకు కాలపాశం మధుమేహం

నేడు ప్రపంచ మధుమేహ వ్యతిరేక దినం ప్రాణాలకు కాలపాశం మధుమేహం దేశ ప్రజల ఆయుఃప్రమాణం పెరిగింది. కానీ ఆరోగ్య భద్రతపై శ్రద్ధ పెరగడం లేదు. గ్రామాల దగ్గర

Read more