మధుమేహంలో నివారణ ముఖ్యం

మధుమేహంలో నివారణ ముఖ్యం మధుమేహ వ్యాధి సోకిన తరువాత నియం త్రించుకోవడం కంటే ఆ వ్యాధి సోకకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మారుతున్న

Read more