సన్‌రైజర్స్‌పె పుణే విజయం

సన్‌రైజర్స్‌పె పుణే విజయం సన్‌రైజర్స్‌పై పుణే: ధోని విజృంభించడంతో సన్‌ రైజర్స్‌పై రైజింగ్‌ పుణే సూపర్‌ జెయింట్‌ విజయం సాధించింది.ఉత్కంఠ పోరులో సన్‌ రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌పై పుణే

Read more