బోటు వెలికితీత ప్రయత్నాలకు బ్రేక్‌

ప్రవాహ ఉద్ధృతిలో ప్రమాదమన్న భావన తూరుగోదావరి: గోదావరిలో మునిగిపోయిన బోటు వెలికితీత పనులకు మళ్లీ బ్రేక్‌ పడింది. గోదావరిలో వరద ఉద్ధృతి పెరగడంతో కాకినాడకు చెందిన ధర్మాడి

Read more