పెరిగిన భక్తుల రద్దీ

పెరిగిన భక్తుల రద్దీ తిరుమల : శ్రీవారి ఆలయంలో ఆదివారం ఉదయం భక్తుల రద్దీ పెరిగింది.. స్వామిదర్శనానికి అన్ని కంపార్టుమెంటుల్లో భక్తులు వేచిఉన్నారు.. దీఒంతో వైకుంఠం వెలుపల

Read more