తులసి గబ్బార్డ్ అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్ర పార్లమేమెంటేరియాన్ (డెమో-రెప్) టీవీ సంవాదం

కమలా హర్రీస్ తో సంచలనం సృష్టించే వివాదాస్పద అంశం Tulasi Gabbard, white American Army veteran, a practising Hindu, member of US Congress,

Read more