జంతర్ మంతర్ లో కాంగ్రెస్ సత్యాగ్రహ దీక్ష ప్రారంభం..

కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన అగ్నిపథ్ పై దేశ వ్యాప్తంగా అగ్ని జ్వాలలు చెలరేగుతున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన అగ్నిపధ్ ను తక్షణమే రద్దు చేయాలంటూ గత కొద్దీ

Read more