రాష్ట్రంలో 12 డిగ్రీలకు పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రతలు

పలు జిల్లాల్లో వణికిస్తున్న చలి హైదరాబాద్: తెలంగాణలో ఉష్ణోగ్రతలు పూర్తిగా మారిపోయాయి. వాతారణం పూర్తిగా చల్లబడింది. గత మూడు రోజుల నుంచి రాత్రి పూట చలి తీవ్రంగా

Read more