ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక వార్షిక సదస్సుకు మంత్రి కేటీఆర్

వచ్చే ఏడాది జనవరి 17 నుంచి 21 వరకు దావోస్ సదస్సుఆహ్వానించిన వేదిక అధ్యక్షుడు బోర్గ్ బెండె హైదరాబాద్: తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ దావోస్ ప్రపంచ ఆర్థిక

Read more