కరోనా వ్యాక్సిన్‌పై నబర్రో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

కరోనా వ్యాక్సిన్ ఎప్పటికీ రాకపోవచ్చు..అనేక వైరస్ లకు ఇప్పటికీ వ్యాక్సిన్ లేదన్న ప్రత్యేక ప్రతినిధి జెనీవా: కరోనా మహమ్మారిని ఎదుక్కోనేందుకు ప్రపంచదేశాలు వ్యాక్సిన్‌ కోసం ఎదురు చేస్తున్నాయి.

Read more