బ్యాటింగ్‌, బౌలింగ్‌లో అశ్విన్‌ తనకు తానే సాటి

మొహాలి: బ్యాటింగ్‌తో పాటు బౌలింగ్‌లోనూ అశ్విన్‌ తనకు తానే సాటి. అశ్విన్‌ జట్టుకు ఎంతో బల తీసుకొచ్చాడని కింగ్స్‌ ఎలెవన్‌ పంజాబ్‌ ఆటగాడు డేవిడ్‌ మిల్లర్‌ అన్నాడు.

Read more