దర్శనం టిక్కెట్లలో గందరగోళం

తిరుమలేశుని భక్తుల నిరసన గళం 24కు టోకెన్లిస్తే ఎక్కడ ఉండాలంటూ ఆందోళన వైకుంఠ ఏకాదశికి భారీగా ఏర్పాట్లు తిరుమల: ‘ఉరుము ఉరిమి మంగలం మీద పడిందనే చందంగా

Read more