అమెరికాలో కాలనీలను ముంచెత్తిన వరద

సెంట్రల్ మిచిగన్ లో రెండు డ్యామ్ లు ఫెయిల్ అమెరికా: అమెరికాలోని సెంట్రల్ మిచిగన్ ప్రాంతంలో పైనుంచి వచ్చిన వరద నీటిని నియంత్రించడంలో రెండు డ్యామ్ లు

Read more