బిటెక్‌ ఇన్‌ డెయిరీ టెక్నాలజీ

ఇదిఫుడ్‌ టెక్నాలజీ, ప్రాసెసింగ్‌ పరిశ్రమలో భాగం. పాలు పాల సంబంధ ఉత్పత్తులకు సంబంధించింది. నాలుగేళ్ల కోర్సు. విద్యార్థులు డెయిరీ సంబంధిత పదార్థాల ఉత్పత్తి, ప్రాసెసింగ్‌, క్వాలిటీ కంట్రోల్‌

Read more