ఉదయారుణ వసంతం

ఉదయారుణ వసంతం ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే, కళ్లు తెరిచీ తెరవగానే మీరు చేస్తున్న మొదటి ఆలోచన ఏమిటి? ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? నిన్న జరిగిన సంతోషకరమైన సంఘటన, మొన్న మీ

Read more

వ్యక్తిత్వముంటేనే గుర్తింపు

వ్యక్తిత్వముంటేనే గుర్తింపు జయం వరించిన చోట అపజయం ఆనందం ఉన్న చోట విచారం సుఖం వర్ధిల్లిన తావ్ఞన దుఃఖం. చీకటి వెల్గుల్లా ఉండేవే. ఒకదాని వెంట ఒకటి

Read more

అందం మనచేతుల్లోనే…

అందం మనచేతుల్లోనే… మగువలు ముఖంపై చూపించే శ్రద్ధ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలానే చేతులపై కూడా శ్రద్ధ వహిస్తే చేతులు మృదువ్ఞగా అందంగా ఉండడమే కాకుండా, వారి

Read more