గట్టిగా వానోస్తే కూలిపోయే ఇంటికి రూ. 90 వేల కరెంట్ బిల్లు

గత కొద్దీ రోజులుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరెంట్ బిల్లులు షాక్ కు గురి చేస్తున్నాయి. రీడింగ్ మేటర్లో సాంకేతిక లోపం కారణంగా వందల్లో వచ్చే కరెంట్ బిల్లు

Read more