‘కులాల కురుక్షేత్రం చేస్తారా? ప్రొఫెసర్‌ గారూ!

ఈమధ్య మేధావి వర్గానికి చెందిన ఒక ప్రొఫెసర్‌ గారు ఒక సామాజిక వర్గాన్ని కించపరుస్తూ గ్రంథాన్ని రాశారు. ఆ గ్రంథం శీర్షికలోనే వారందరిని ‘సామా జిక స్మగ్లర్లుగా

Read more