వరద నీటితో పాటు రోడ్లపైకి మొసళ్లు

కెయిన్స్‌: ఆస్ట్రేలియాలో ఇప్పుడు అధిక వర్షాలు, వరదలతో అల్లాడుతుంది. గత వంద సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడు లేని విధంగా ఆ దేశంలో వరదల్లో చిక్కుకుపోయింది. ముఖ్యంగా టౌన్స్‌విల్లేలో వరదలతో

Read more