అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయంలో ముసలి ప్రత్యక్షం

అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయంలో మరోసారి ముసలి ప్రత్యక్షం కావడం ఇప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయం ప్రత్యేకత గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు.

Read more

చేపలకై వల వేస్తే ఏం దొరికిందో తెలుసా?

చేపల వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారులకు పలుమార్లు పెద్ద మొత్తంలో చేపలు దొరుకుతుంటాయి. కానీ కొందరికి మాత్రం ఎంతకీ చేపలు దొరకకపోవడంతో వారు నిరాశగా వెనుదిరుగుతుంటారు. అయితే ఉమ్మడి

Read more