పులిచింతల ప్రాజెక్టు గేటును పరిశీలించిన ఏపీ మంత్రులు

పులిచింతల ప్రాజెక్టులో కొట్టుకుపోయిన గేటు గుంటూరు : పులిచింతల ప్రాజెక్టు వద్ద 16వ నెంబరు క్రస్ట్ గేటు వరద ప్రవాహానికి కొట్టుకు పోవడం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో,

Read more