సిపి జిఇటి-2019

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఏడు యూనివర్సిటీల్లో 2019-20కి గాను పిజి కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు సంబంధించి ఉమ్మడి పిజి ప్రవేశ పరీక్ష (కాన్‌ పిజి ఎంట్రెన్స్‌ టెస్ట్‌ -పిజిఇటి) -2019

Read more