భారత్‌తోపాటు మరో 15 దేశాలకు వెళ్లొద్దు.. సౌదీ వాసులపై ఆంక్షలు

సౌదీకి భారతీయులు వెళ్లడంపై లేని స్పష్టత సౌదీ: తమ దేశ పౌరులను భారత్ లో ప్రయాణించకుండా అక్కడి ప్రభుత్వం ఆంక్షలు విధించింది. మరో 15 దేశాల్లోనూ ప్రయాణించకుండా

Read more